Финанси

Преминете последователно през предизвикателствата

1. Въведение във финансите


Финансови модели

Финансови модели е предизвикателство от курса Финанси, категория Въведение във финансите.
Сложност:
Вероятности

Вероятности е предизвикателство от курса Финанси, категория Въведение във финансите.
Сложност:
Стойности и риск

Стойности и риск е предизвикателство от курса Финанси, категория Въведение във финансите.
Сложност:
Ценообразуващи облигации

Ценообразуващи облигации е предизвикателство от курса Финанси, категория Въведение във финансите.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

2. Вероятнология


Вероятнология за загрявка

Вероятнология за загрявка е предизвикателство от курса Финанси, категория Вероятнология.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Вероятности и условности

Вероятности и условности е предизвикателство от курса Финанси, категория Вероятнология.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Интервю за работа

Интервю за работа е предизвикателство от курса Финанси, категория Вероятнология.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Статистика


Средна стойност и медиана

Средна стойност и медиана е предизвикателство от курса Финанси, категория Статистика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Квантили

Квантили е предизвикателство от курса Финанси, категория Статистика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.IQR

IQR е предизвикателство от курса Финанси, категория Статистика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Статистики

Статистики е предизвикателство от курса Финанси, категория Статистика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Дисперсия


Дисперсия

Дисперсия е предизвикателство от курса Финанси, категория Дисперсия.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Ковариация

Ковариация е предизвикателство от курса Финанси, категория Дисперсия.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Индикаторни променливи

Индикаторни променливи е предизвикателство от курса Финанси, категория Дисперсия.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Очаквана стойност


Очаквана стойност

Очаквана стойност е предизвикателство от курса Финанси, категория Очаквана стойност.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Очаквана полезност

Очаквана полезност е предизвикателство от курса Финанси, категория Очаквана стойност.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Интервю за работа

Интервю за работа е предизвикателство от курса Финанси, категория Очаквана стойност.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

6. Веригата на Марков


Веригата на Марков

Веригата на Марков е предизвикателство от курса Финанси, категория Веригата на Марков.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Стационарни дистрибуции

Стационарни дистрибуции е предизвикателство от курса Финанси, категория Веригата на Марков.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Преходност и повторяемост

Преходност и повторяемост е предизвикателство от курса Финанси, категория Веригата на Марков.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.