Английски език А2

Преминете последователно през предизвикателствата

1. Да направим нещо


Серина Уилиямс

Серина Уилиямс е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:
Сегашно просто време

Сегашно просто време е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:
Разговор във влака

Разговор във влака е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:
Честотата на нещата

Честотата на нещата е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Моят най-добър приятел

Моят най-добър приятел е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Състояния на духа

Състояния на духа е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Някои неща харесваме повече

Някои неща харесваме повече е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Проценти

Проценти е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Да направим нещо.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

2. А сега накъде?


Шерлок Холмс

Шерлок Холмс е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Притежателни местоимения

Притежателни местоимения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.И още местоимения

И още местоимения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Части от къщата

Части от къщата е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Части от автомобила

Части от автомобила е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Пътни знаци

Пътни знаци е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Императиви

Императиви е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория А сега накъде?.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Времена, сезони, дати и часове


Пабло Пикасо

Пабло Пикасо е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Зодиак

Зодиак е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Посочване на часа

Посочване на часа е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения с часовете

Упражнения с часовете е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Сезони

Сезони е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Дни и дати

Дни и дати е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Почивка

Почивка е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Аз плувах

Аз плувах е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена, сезони, дати и часове.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Описание на предмети в пространството


Законите на Хамурапи

Законите на Хамурапи е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Стаи и мебели

Стаи и мебели е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.There is, There are

There is, There are е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Some, Any

Some, Any е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.How much? How many?

How much? How many? е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Храни и напитки

Храни и напитки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Неизброими съществителни

Неизброими съществителни е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Описание на предмети в пространството.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Сравнения и суперлативи


Помпей

Помпей е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Характеристики на лицето

Характеристики на лицето е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Отгатни човека

Отгатни човека е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Present Continuous Tense

Present Continuous Tense е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Сравнения

Сравнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Превъзходна степен

Превъзходна степен е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Сравнения и суперлативи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

6. Времена и глаголи


Тони Морисън

Тони Морисън е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Глаголи на ежедневието

Глаголи на ежедневието е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Модални глаголи

Модални глаголи е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Бъдеще време

Бъдеще време е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Сегашно перфектно време

Сегашно перфектно време е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Минали времена

Минали времена е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А2, категория Времена и глаголи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

Сертификация


Сертификация

От тук можете да започнете процеса по получаване на сертификат по Английски език А2.
Сложност: