Английски език А1

Преминете последователно през предизвикателствата

1. В началото бе азбуката...


Английската азбука

Английската азбука е предизвикателство от курса Английски език А1, категория В началото бе азбуката....
Сложност:
Гласни и съгласни

Гласни и съгласни е предизвикателство от курса Английски език А1, категория В началото бе азбуката....
Сложност:
Представяне

Представяне е предизвикателство от курса Английски език А1, категория В началото бе азбуката....
Сложност:
Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория В началото бе азбуката....
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

2. Да бъдеш или да не бъдеш


Диалог

Диалог е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Да бъдеш или да не бъдеш.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Глаголът to be

Глаголът to be е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Да бъдеш или да не бъдеш.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Да бъдеш или да не бъдеш.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Да бъдеш или да не бъдеш.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Да бъдеш или да не бъдеш.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Да бъдеш или да не бъдеш.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Предмети и числа


Неопределителен и определителен член

Неопределителен и определителен член е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Предмети и числа.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Предмети и числа.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Предмети и числа.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Предмети и числа.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Обикновени числа

Обикновени числа е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Предмети и числа.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Притежателни прилагателни

Притежателни прилагателни е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Предмети и числа.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Моят дом


Нещата в дома

Нещата в дома е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моят дом.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Обичам дома си

Обичам дома си е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моят дом.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Предлози

Предлози е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моят дом.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Там има нещо

Там има нещо е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моят дом.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моят дом.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моят дом.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Моето семейство


Семейно дърво

Семейно дърво е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моето семейство.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Мари разказва

Мари разказва е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моето семейство.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Притежание

Притежание е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моето семейство.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Притежателни форми

Притежателни форми е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моето семейство.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Разказ за семейството ми

Разказ за семейството ми е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моето семейство.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Моето семейство.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

6. Националности


Нации и народи

Нации и народи е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Националности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Отгатни националността

Отгатни националността е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Националности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Националности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

7. Всекидневие


Глаголи от ежедневието

Глаголи от ежедневието е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Храня се, следователно съществувам

Храня се, следователно съществувам е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Работя, следователно съществувам

Работя, следователно съществувам е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Професии

Професии е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Цветове

Цветове е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Отгатни цвета

Отгатни цвета е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Обичайни прилагателни

Обичайни прилагателни е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Всекидневие.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

8. Времена и нрави


Големи числа

Големи числа е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Времена и нрави.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Часово време

Часово време е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Времена и нрави.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Надпревара с времето

Надпревара с времето е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Времена и нрави.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Дните от седмицата

Дните от седмицата е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Времена и нрави.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Времена и нрави.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

9. Потребности


Пазаруване

Пазаруване е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Потребности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Храни

Храни е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Потребности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Няколко думи за яденето

Няколко думи за яденето е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Потребности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Потребности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Потребности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Дрехи

Дрехи е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Потребности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Потребности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

10. Пътуване във времето


Минало време

Минало време е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Пътуване във времето.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Пътуване във времето.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Пътуване във времето.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Бъдеще време

Бъдеще време е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Пътуване във времето.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език А1, категория Пътуване във времето.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

Сертификация


Сертификация

От тук можете да започнете процеса по получаване на сертификат по Английски език А1.
Сложност: