Развитие на мисълта - решаване на проблеми

Преминете последователно през предизвикателствата

1. За загрявка


Рицари и лъжци

Рицари и лъжци е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория За загрявка.
Сложност:
Математически поредности

Математически поредности е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория За загрявка.
Сложност:
Морски шах

Морски шах е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория За загрявка.
Сложност:


2. Доблестни хора и лъжци, както и други същества


Истина - неистина

Истина - неистина е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Доблестни хора и лъжци, както и други същества.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Конструкция Ако - Тогава

Конструкция Ако - Тогава е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Доблестни хора и лъжци, както и други същества.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Присмехулници и други същества

Присмехулници и други същества е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Доблестни хора и лъжци, както и други същества.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Вампири

Вампири е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Доблестни хора и лъжци, както и други същества.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Информацията недостатъчна

Информацията недостатъчна е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Доблестни хора и лъжци, както и други същества.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Нареждания на монети


Парите не спят

Парите не спят е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Нареждания на монети.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Плъзгащи се монети

Плъзгащи се монети е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Нареждания на монети.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Скачащи монети

Скачащи монети е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Нареждания на монети.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Скачащи монети II

Скачащи монети II е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Нареждания на монети.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Скачащи монети III

Скачащи монети III е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Нареждания на монети.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Игра с монети

Игра с монети е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Нареждания на монети.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Игра с монети II

Игра с монети II е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Нареждания на монети.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Предизвикателствата на кибритените клечки


Нестандартно мислене с кибритени клечки

Нестандартно мислене с кибритени клечки е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Предизвикателствата на кибритените клечки.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Трансформации на фигури

Трансформации на фигури е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Предизвикателствата на кибритените клечки.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Факири на местенето на клечки

Факири на местенето на клечки е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Предизвикателствата на кибритените клечки.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Премахвания на клечки

Премахвания на клечки е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Предизвикателствата на кибритените клечки.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Факири на премахвания на клечки

Факири на премахвания на клечки е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Предизвикателствата на кибритените клечки.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Супер пъзел - крибритени клечки

Супер пъзел - крибритени клечки е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Предизвикателствата на кибритените клечки.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Математически проблеми


Аритметични оператори

Аритметични оператори е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Пренареждания

Пренареждания е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности II

Математически поредности II е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Триъгълни форми

Триъгълни форми е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Фигури с композиции

Фигури с композиции е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математическа логика

Математическа логика е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности III

Математически поредности III е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Уравнения и кантари

Уравнения и кантари е предизвикателство от курса Развитие на мисълта - решаване на проблеми, категория Математически проблеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.