Английски език В1

Преминете последователно през предизвикателствата

1. Като за начало


Кафеви джуджета

Кафеви джуджета е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:
Специални въпроси

Специални въпроси е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:
Разговор във влака

Разговор във влака е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:
Индиректни въпроси

Индиректни въпроси е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Харесва ми да готвя

Харесва ми да готвя е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Екшън глаголи

Екшън глаголи е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Като за начало.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

2. Сегашни времена


Синко де Майо

Синко де Майо е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Present tenses

Present tenses е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Чатове

Чатове е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Нещастната вечеря

Нещастната вечеря е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Повече за храната

Повече за храната е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Past Simple and Past Continuous

Past Simple and Past Continuous е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Present Perfect and Past Simple tense

Present Perfect and Past Simple tense е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Сегашни времена.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. The woman in the red dress


Пандо

Пандо е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Relative clauses

Relative clauses е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Да отидем на кино

Да отидем на кино е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Директна реч

Директна реч е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Reported Questions

Reported Questions е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория The woman in the red dress.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Let’s get down to party!


История на принтирането

История на принтирането е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Future tenses

Future tenses е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Phrasal verbs

Phrasal verbs е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Passive voice

Passive voice е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Let’s get down to party!.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Условноси


Приказките на Братя Грим

Приказките на Братя Грим е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Only if I had

Only if I had е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.If I Had My Life Over

If I Had My Life Over е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Eating at a restaurant

Eating at a restaurant е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Tips to control your eating at a restaurant

Tips to control your eating at a restaurant е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Restaurant verbs

Restaurant verbs е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Условноси.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

6. Още малко за времената


Исак Нютон

Исак Нютон е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Past perfect tense

Past perfect tense е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория Още малко за времената.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

7. I used to


Египетските пирамиди

Египетските пирамиди е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Used to / would

Used to / would е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.So … / Neither ...

So … / Neither ... е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Упражнения

Упражнения е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тренировки

Тренировки е предизвикателство от курса Английски език В1, категория I used to.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

Сертификация


Сертификация

От тук можете да започнете процеса по получаване на сертификат по Английски език В1.
Сложност: