Геометрия

Преминете последователно през предизвикателствата

1. Геометрия за загрявка


Геометрични трикове

Геометрични трикове е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрия за загрявка.
Сложност:
Триъгълни форми

Триъгълни форми е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрия за загрявка.
Сложност:
Рекурсии

Рекурсии е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрия за загрявка.
Сложност:


2. Ъгли и триъгълници


Вместо увод

Вместо увод е предизвикателство от курса Геометрия, категория Ъгли и триъгълници.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Ъгли и форми

Ъгли и форми е предизвикателство от курса Геометрия, категория Ъгли и триъгълници.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Ъгли и линии

Ъгли и линии е предизвикателство от курса Геометрия, категория Ъгли и триъгълници.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Форми и ъгли

Форми и ъгли е предизвикателство от курса Геометрия, категория Ъгли и триъгълници.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Свойства на триъгълниците

Свойства на триъгълниците е предизвикателство от курса Геометрия, категория Ъгли и триъгълници.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Триъгълници и ъгли

Триъгълници и ъгли е предизвикателство от курса Геометрия, категория Ъгли и триъгълници.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Повърхности


Малко теория в началото

Малко теория в началото е предизвикателство от курса Геометрия, категория Повърхности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Повърхности

Повърхности е предизвикателство от курса Геометрия, категория Повърхности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Дължини и повърхности

Дължини и повърхности е предизвикателство от курса Геометрия, категория Повърхности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Паралелепипеди

Паралелепипеди е предизвикателство от курса Геометрия, категория Повърхности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Сфери - повърхност

Сфери - повърхност е предизвикателство от курса Геометрия, категория Повърхности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Цилиндри - повърхност

Цилиндри - повърхност е предизвикателство от курса Геометрия, категория Повърхности.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Обеми


Теория на обема

Теория на обема е предизвикателство от курса Геометрия, категория Обеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Обеми

Обеми е предизвикателство от курса Геометрия, категория Обеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Сфери - обеми

Сфери - обеми е предизвикателство от курса Геометрия, категория Обеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Пирамиди - обеми

Пирамиди - обеми е предизвикателство от курса Геометрия, категория Обеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Цилиндри - обеми

Цилиндри - обеми е предизвикателство от курса Геометрия, категория Обеми.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Геометрични задачи


Фигури с композиции

Фигури с композиции е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрични задачи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математическа логика

Математическа логика е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрични задачи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Предизвикателство за напреднали

Предизвикателство за напреднали е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрични задачи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Четириъгълници

Четириъгълници е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрични задачи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Четириъгълници - класификации

Четириъгълници - класификации е предизвикателство от курса Геометрия, категория Геометрични задачи.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.