Развитие на логическото мислене

Преминете последователно през предизвикателствата

1. Разгрявка на логиката


Рицари и лъжци

Рицари и лъжци е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Разгрявка на логиката.
Сложност:
Заблуди

Заблуди е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Разгрявка на логиката.
Сложност:
Въртящи се монети

Въртящи се монети е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Разгрявка на логиката.
Сложност:
Рицари, лъжци и логика

Рицари, лъжци и логика е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Разгрявка на логиката.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

2. Логически корелации


Логически зависимости

Логически зависимости е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Вероятности и възможности

Вероятности и възможности е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логически изрази

Логически изрази е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Загадката на кибритените клечки

Загадката на кибритените клечки е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логически зависимости

Логически зависимости е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Дълбока логика

Дълбока логика е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Болен като куче

Болен като куче е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Геометрични трикове

Геометрични трикове е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически корелации.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Аритметични операции


Аритметични оператори

Аритметични оператори е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности II

Математически поредности II е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Къщата на уравненията I

Къщата на уравненията I е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математическа логика

Математическа логика е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Логически игри


Морски шах

Морски шах е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически игри.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логическа игра

Логическа игра е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически игри.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Игра с комбинации

Игра с комбинации е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически игри.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Триъгълни форми

Триъгълни форми е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически игри.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Къщата на уравненията II

Къщата на уравненията II е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически игри.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности II

Математически поредности II е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Логически игри.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Пропозиционна логика


Диаграми с трансформатори

Диаграми с трансформатори е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Пропозиционна логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логически диаграми

Логически диаграми е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Пропозиционна логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логически проблеми

Логически проблеми е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Пропозиционна логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

6. Силогистична логика


Марсианци и извънземни

Марсианци и извънземни е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Силогистична логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логически кръгове

Логически кръгове е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Силогистична логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Странни твърдения

Странни твърдения е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Силогистична логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логиката в кръговете

Логиката в кръговете е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Силогистична логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логически кръгове за напреднали

Логически кръгове за напреднали е предизвикателство от курса Развитие на логическото мислене, категория Силогистична логика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.