Развитие на креативното мислене

Преминете последователно през предизвикателствата

1. За загрявка


Рицари и лъжци

Рицари и лъжци е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория За загрявка.
Сложност:
Морски шах

Морски шах е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория За загрявка.
Сложност:
Въртящи се монети

Въртящи се монети е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория За загрявка.
Сложност:


2. Пространствено мислене


Запълвания на пространството

Запълвания на пространството е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Пространствено мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Геометрични трикове

Геометрични трикове е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Пространствено мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Триъгълни форми

Триъгълни форми е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Пространствено мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Ров и мостове

Ров и мостове е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Пространствено мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Рекурсии

Рекурсии е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Пространствено мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Абстрактно мислене


Логически зависимости

Логически зависимости е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Абстрактно мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Логическа игра

Логическа игра е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Абстрактно мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Магически пъзел

Магически пъзел е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Абстрактно мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Да разрежем тортата

Да разрежем тортата е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Абстрактно мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Материално мислене


Да балансираме кантара

Да балансираме кантара е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Уравнения и кантари

Уравнения и кантари е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Зъбчати колела

Зъбчати колела е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Зъбчати колела II

Зъбчати колела II е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Загадката на кибритените клечки

Загадката на кибритените клечки е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Кибритени клечки

Кибритени клечки е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Броене на обекти и варианти

Броене на обекти и варианти е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Загадките на огледалата

Загадките на огледалата е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Материално мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Математическо мислене


Пресмятания за разгрявка

Пресмятания за разгрявка е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Математическо мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности

Математически поредности е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Математическо мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности II

Математически поредности II е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Математическо мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности III

Математически поредности III е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Математическо мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Пренареждания

Пренареждания е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Математическо мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Монети и други изчисления

Монети и други изчисления е предизвикателство от курса Развитие на креативното мислене, категория Математическо мислене.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.