Развитие на математическото мислене

Преминете последователно през предизвикателствата

1. Математика за разгрявка


Математика за разгрявка

Математика за разгрявка е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математика за разгрявка.
Сложност:
Аритметични оператори

Аритметични оператори е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математика за разгрявка.
Сложност:
Математически поредности

Математически поредности е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математика за разгрявка.
Сложност:


2. Аритметични операции


Пресмятания

Пресмятания е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Тежки кучета

Тежки кучета е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Поредност на математическите операции

Поредност на математическите операции е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Нулева стойност в уравнението

Нулева стойност в уравнението е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Асоциативно и комутативно свойство на умножението

Асоциативно и комутативно свойство на умножението е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Дистрибутивно правило

Дистрибутивно правило е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности II

Математически поредности II е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Аритметично предизвикателство

Аритметично предизвикателство е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически поредности III

Математически поредности III е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Къщата на уравненията I

Къщата на уравненията I е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Къщата на уравненията II

Къщата на уравненията II е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Къщата на уравненията III

Къщата на уравненията III е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Аритметични операции.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

3. Математически уравнения


Да балансираме кантара

Да балансираме кантара е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математически уравнения.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Уравнения и кантари

Уравнения и кантари е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математически уравнения.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически уравнения

Математически уравнения е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математически уравнения.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математически уравнения II

Математически уравнения II е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математически уравнения.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Къщата на уравненията IV

Къщата на уравненията IV е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математически уравнения.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Къщата на уравненията V

Къщата на уравненията V е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математически уравнения.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Игра с уравнения

Игра с уравнения е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Математически уравнения.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

4. Интиутивна математика


Триъгълни форми

Триъгълни форми е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Интиутивна математика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Пренареждане на блокчета

Пренареждане на блокчета е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Интиутивна математика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Пренареждания

Пренареждания е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Интиутивна математика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Магически пъзел

Магически пъзел е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Интиутивна математика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Рекурсии

Рекурсии е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Интиутивна математика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Математическа логика

Математическа логика е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Интиутивна математика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Цветове и числа

Цветове и числа е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Интиутивна математика.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.

5. Забавления за напреднали


Блек - Джек

Блек - Джек е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Забавления за напреднали.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Пътувания и други изчисления

Пътувания и други изчисления е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Забавления за напреднали.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Игра на зарове

Игра на зарове е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Забавления за напреднали.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Болен като куче

Болен като куче е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Забавления за напреднали.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Да надхитрим казиното

Да надхитрим казиното е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Забавления за напреднали.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.Монети и други изчисления

Монети и други изчисления е предизвикателство от курса Развитие на математическото мислене, категория Забавления за напреднали.
Сложност:


Нямате достъп до това предизвикателство.