Да разгледаме горната фигура.

Фигурата се състои от 4 единични квадрата.

На колко квадрата се равнява областта, обхваната от синия цвят?
 

Каква е пллощта на червената фигура, ако всички дъги в нея са част от окръжности с радиуси по 2 сантиметра?


 

Квадратът има отсечки от линии, свързващи ъгли със средни точки, както е показано на фигурата по-горе.

Каква част от големия (основния) квадрат е оцветена в зелено?


В квадрата долу два полукръга се припокриват в симетричен модел.

Кое е по-голямо, площта, обрисувана в синьо или площта, засенчена в бяло?

 


-->