Коя е последната цифра на резултата от следния математически израз:


120 Х 80 ?

 

Подсказка: Не е необходимо да пресмятате целия израз!


Коя е последната цифра на резултата от следния математически израз:


364 + 157 ?


 


Коя е последната цифра на резултата от следния математически израз:


1 x 2 x 5 x 7 x 3


Коя е последната цифра на резултата от следния математически израз:


1 x 2 x 3 x 4 x 7 x 8 x 6


Коя е последната цифра на резултата от следния математически израз:


1235 Х 1856 ?

 


-->