Кой е липсващия оператор в израза:


6 ? 2=4


Дали е възможно, като използваме само операторите + и −, да попълним израза, така, че резултатът му да е верен?

 

6 ? 4 ? 2 = 8?


От 4-те класически аритметични операции (събиране, изваждане, умножение и деление), можем ли да ги приложим в долуизведения израз, така че резултатът му да е верен?

 

1 ? 2 ? 3=6

 


Ако използваме само операциите по събиране и изваждане, можем ли да попълним този израз, така че да е правилен посочения резултат?

 

1 2 3 4 5=10?


-->