По-горе са показани три монети, всяка с по една златна и една сребърна страна. Възможно ли е последователно да обръщате двойки съседни монети, така че и трите монети да са със златната страна напред?


Забележка:  „Двойки съседни монети“ означава, че само две монети една до друга могат да се обръщат наведнъж.


 

А сега за горната подредба... Възможно ли е последователно да се обръщат двойки съседни монети, така че всички монети да се обърнат със златните си страни напред?


 

 

Възможно ли е да обърнете двойки съседни монети, така че всички монети да се обърнат със златните си страни напред?


Да си представим първоначална подредба на 100 монети, 99 от които със златната страна напред.

Възможно ли е последователно да обръщате двойки съседни монети, така че всички монети да се обърнат със златните си страни напред?


-->