Да се представим, че сте се озовали на остров, в който има два типа население - рицари, които винаги казват истината, и мошеници, които винаги лъжат.

Кой от изразите е невъзможно да чуете от някой от гражданите на острова?


Да предположим, че сте в подземие с две врати. Едната врата води към съкровище, зад  другата се крие ужасно чудовище.

 


Вратите имат табели по тях. Знаете, че надписът на вратата или казва истината, или е лъжа.


НАДПИСА НА ПЪРВАТА ВРАТА ГЛАСИ: "И двете врати лъжат."


НА ВТОРА ВРАТА: "Съкровището е в тази стая."


Къде е съкровището?


Да разгледаме двете изявления:


Следващото изречение е вярно.

Предишното изречение е невярно.

 

Вярно ли е първото изречение?


 

Да се върнем на нашия остров с рицари и измамници.

Рицарите казват истината всеки ден, освен събота, в която винаги лъжат.

Мошениците лъжат всеки ден, освен събота, в който винаги казват истината.


Не знаете кой е настоящия ден от седмицата. Срещате островитян и питате: „Събота ли е?“ Той отговаря с "Да".


Какъв тип трябва да бъде островитянинът?


И така, отново имаме остров, в който рицарите винаги казват истината, а лъжците - винаги лъжат.

На кой от въпросите винаги бихме получили отрицателен отговор Не от гражданите на острова?


-->