Роботът Роби е програмиран с поредица от команди за посока; всяка команда кара Роби или да се премести с една стъпка (ако е възможно преместване в тази посока) или да не се движи изобщо (ако преместването не е възможно, например, когато се опитва да се сблъска със стена от лабиринта). Роби може да изпълнява само ходовете, предвидени в бутоните отдолу и то - в последователността на бутоните отдясно-наляво. Когато достигне последната команда от бутоните, Роби може само да започне повторно да изпълнява бутоните в същата последователност.

Роби успява да избяга от лабиринта веднага щом стъпи на площада с надпис „ИЗХОД“. Роби е в лабиринта, показан по-горе с посочената програма и възможните й команди за управление на Роби, показани отдолу.

Ще успее ли Роби да се измъкне?Ще успее ли Роби да се измъкне? 


Роби е в същата ситуация като предишните проблеми. Роби може да излезе с показаните бутони, с изключение на липсата на един от бутоните. Кой тип бутон трябва да бъде поставен на мястото на въпросителен знак?
Роби е в същата ситуация като предишните проблеми. Бутоните са празни; могат да се добавят колкото се може повече бутони за посока от всякакъв тип.

Какъв е минималният брой бутони, необходими, за да може Роби да избяга?


 


-->