Сегашно просто време в английския език се за действия, които често се повтарят, периодично се извършват или за постоянни състояния.

Като например...


I travel to New York once a year on holiday. - Аз пътувам за Ню Йорк един път годишно на почивка.

My sister never listens to rock music. She prefers jazz. - Моята сестра никога не слуша рок музика. Тя предпочита джаз.

The sky is always blue by this time of year. - Небето винаги е синьо по това време на годината.


I travel to New York once a year on holiday, My sister never listens to rock music. She prefers jazz. The sky is always blue by this time of year

 


Да разгледаме спрежения на гагола пътувам (travel) в сегашно просто време.

Положителни форми

I/you/we/they travel     

I travel. You travel. We travel. They travel.

He/she/it travels   

He travels. she travels. it travels.


 


Отрицателни форми

He/she/it doesn’t (does not) travel 

He dosent travel, She doesnt travel. It doesnt travel

I/you/we/they don’t (do not) travel 

I dont travel. you dont travel. we dont travel. they dont travel.

 


Да пристъпим към разглеждане на наречиятя за честота - Колко често?

При всички глаголи, с изключение на глагола to be, тези форми се поставят преди глагола.

Така например:I always travel alone - Аз винаги пътувам сам/а.

I always travel alone


I usually travel alone - Аз обикновено пътувам сам/а.

I usually travel alone
I often travel alone - Аз често пътувам сам/а

I often travel alone.


I sometimes travel alone - Аз понякога пътувам сам/а

I sometimes travel alone.
I rarely travel alone - Аз рядко пътувам сам/а

I rarely travel alone.

 

I seldoм travel alone - Аз много рядко пътувам сам/а

I seldoм travel alone.

 

I hardly ever travel alone - Аз почти никога не пътувам сам/а

I hardly ever travel alone.

 

I never travel alone - Аз никога не пътувам сам/а

I never travel alone.


 При глагола ‘to be’ в сегашно просто време наречията за честота се позиционират след глагола.

Да разгледаме следните примери...am always busy - Аз съм винаги зает/а.

 am always busy.


am usually busy - Аз обикновено съм зает/а.

 am usually busy. 


am often busy - Аз често съм зает/а.

 am often busy.


am sometimes busy - Аз понякога съм зает/а/

 am sometimes busy.


am rarely busy - Аз рядко съм зает/а.

 am rarely busy.


am seldom busy - Аз рядко съм зает/а.

 am seldom busy


am hardly ever busy - Аз почти никога не съм зает/а.

 am hardly ever busy


am never busy - Аз никога не съм зает/а.

 am never busy
 


Да разгледаме въпросителни и отрицателни форми на наречията за честота:


Do you always travel alone? - Винаги ли пътувате сам/а?

Do you always travel alone.

Are you always busy? - Винаги ли сте зает/а?

Are you always busy.

 


I don’t usually travel alone. - Аз обикновено не пътувам сам/а.

I dont usually travel alone.

I’m not usually busy. - Обикновено не съм сам/а.

Im not usually busy.


 


-->