Да разгледаме един простичък разговор между мъж и жена, които тепърва се запознават...
John: Hi! - Джон: Здрасти!

 Hi

Susan: Hello. I’m Suzan. - Сюзън: Здравей! Аз съм Сюзън.

  Hello. Im Suzan.

 
John: Hello, Susan. I’m John. - Джон: Здравей, Сюзън. Аз съм, Джон.

Hello, Susan. Im John.

Susan: Nice to meet you.  - Сюзън: Приятно ми е да се запознаем.

nice to meet you.

John: Nice to meet you, too! - Джон: И на мен ми е приятно да се запознаем.

Nice to meet you too. 
Да обърнем специално внимание на по-важните нови думи...

Hi - Здрасти

Hi.

Hello – Здравей/те

Hello

I am или I’mАз съм

I am, Im.

Nice to meet you - Приятно ми е да се запознаем

Nice to meet you 

too - също

too 
За да се представим на английски език, ние обикновено казваме: Моето име е... например, Сабрина,

 

 

My name is Sabrina.

My name is Sabrina.
В неформална среда можем да изразим и по следния начин:

Аз съм Иван.

 

I am Ivan.

I am Ivan

Можем да използваме и съкращение:

I'm Ivan.

Im Ivan.
Да се опитаме да изпишем на английски, Аз съм Петър.

Използвайте формата без съкращение...

 


-->