Както всяка друга азбука, английската има гласни и съгласни букви.

Ще ги разгледаме в този пъзел...


Гласните букви са: A, E, I, O, U.

Да чуем как звучат:

 A, E, I, O, U


Съгласните са: S, C, K, B, P, F, V, W, X, Y, D, G, J, H,  L, M, N, Q, R, T, Z.

Да чуем и тях:

S, C, K, B

S, C, K, B

P, F, V, W

  P, F, V, W


Да чуем и останалите съгласни:

X, Y, D, G, J

X, Y, D, G, J

H,  L, M, N

H,  L, M, N

Q, R, T, Z.

Q, R, T, Z.


-->