Като използвате само дадената информация в това предизвикателство (текст, снимки и т.н.), отговерете дали е правилното следното заключение:

 

 

Всички самолети имат крила.

Следователно всички неща с крила са самолети.Всички големи стъпки са чудовища.

Всички чудовища са страшни.

Следователно, всички големи стъпки са страшни.


 

 

Всички пчели са заети.

Бавните субекти не са заети.

Следователно, нито един бавен субект не е пчела.


 

 

Всички рицари са смели.

Всички уверени хора са се обучавали.

Затова някои рицари са се обучавали.Нито една река не е суха.

Нито една жаба не е суха.

Следователно, нито една жаба не е река.


-->